Introductie

Kinderopvang betekent meer dan een oppas zijn voor je kind. Natuurlijk zorgen we dat jouw kind een luisterend oor heeft en eten en drinken krijgt. We doen een spelletje met je zoon of dochter, lezen het voor of helpen het met de jas of schoenen aan te trekken. We stimuleren het om elke dag lekker buiten te spelen en brengen je kind sociale vaardigheden bij. Toch doen we dit niet zomaar. We hebben overal over nagedacht en dit samengebracht in een visie. In overleg met jou als ouder laten we baby’s en kinderen tot 4 jaar bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten slapen in onze babyhuisjes, want daar krijgen ze een betere weerstand en gezonde longen van. Ook nemen ze in de buitenlucht beter vitamine D op. Verder vinden we gezonde voeding belangrijk, want daaruit haalt je kind energie en bouwstoffen. In ons voedingsbeleid kun je er meer over lezen. Ook hebben we een pedagogische visie ontwikkeld. Daarin staat wat wij belangrijk vinden bij de opvoeding en ontwikkeling van je kind.

 

Waaruit bestaat de visie van Alles Kids?

  • Een veilige en uitdagende speel- leeromgeving bieden voor kinderen
  • Wij werken vanuit de visie dat elk kind zich wil ontwikkelen
  • Kinderen stimuleren en aanmoedigen om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen
  • Wij hebben respect voor alle kinderen en nemen hen serieus
  • Kinderen hebben grenzen nodig. Wij stellen grenzen en bewaken die
  • Wij luisteren naar wat kinderen zeggen en geven hen inspraak
  • We helpen kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen

Van Belevenisboek tot inspectierapport

Voor elk kind maken wij tijdens de opvangperiode een Belevenisboek. Daarin kun jij als ouder zien wat je kind zoal meemaakt. We schrijven er verhaaltjes in en vullen die aan met foto’s. Zo kun jij de ontwikkeling van je kind goed zien. Wanneer de periode bij Alles Kids er voor jouw kind op zit, krijgt hij of zij het Belevenisboek mee naar huis.
Sinds 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Privacywetgeving. Alles Kids speelde hier al op in door ouders te vragen of wij foto’s van hun kind mochten publiceren op de website of gebruiken voor andere doeleinden. De AVG heeft de privacyregels aangescherpt en wij hebben ons beleid hierop aangepast.
Verder ben je misschien benieuwd of wij voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen stelt. Wij worden jaarlijks aan een onaangekondigd onderzoek onderworpen. Hier kun je de inspectierapporten per locatie lezen.
Kortom, Alles Kids doet er alles aan om jouw kind op te vangen in een gezellige, huiselijke en stimulerende omgeving waar je kind graag komt.

 Ouderportaal   Aanmelden 
Top <h4>alleskidsrutten.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/over-ons/">Over Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-diensten-en-paketten/">Onze diensten en pakketten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/referenties/">Referenties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/tarieven-rekenhulp/">Tarieven / rekenhulp</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-geschiedenis/">Onze geschiedenis</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/leveringsvoorwaarden/">Klachtenregeling</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/oudercommissie/">Oudercommissie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/vacatures-stages/">Vacatures & stages</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kindcentrum-rutten/">Kindcentrum Rutten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/locaties/">Locaties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kinderdagverblijf-bant-0-2-jaar/">Kinderdagverblijf Bant 0-2 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/peuterspeelgroep-bant-2-4-jaar/">Peuterspeelgroep Bant 2-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/bso-bant-4-12-jaar/">BSO Bant 4-12 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie/">Visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie-introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/babyhuisjes/">Babyhuisjes</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/belevenisboek/">Belevenisboek</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/voedingsbeleid/">Voedingsbeleid</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/pedagogische-visie/">Pedagogische visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacywetgeving/">Privacywetgeving</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/inspectierapporten/">Inspectierapporten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/fotos/">Foto's</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/informatie-aanvragen/">Informatie aanvragen</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmelden/">Aanmelden</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-kdv/">Aanmeldformulier KDV</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-bso/">Aanmeldformulier BSO</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>