Kindcentrum Rutten

In Rutten werkt Kinderopvang Alles Kids samen met de twee lokale basisscholen in Kindcentrum Rutten. Maandelijks hebben we met christelijke basisschool Sjaloom en samenwerkingsschool Paulusschool overleg over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het aanbod van naschoolse activiteiten en het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals het voorleesontbijt, ouderavonden en het Sinterklaasfeest voor de scholen en de kinderopvang. Met Kindcentrum Rutten dragen we bij aan de saamhorigheid in het dorp. Gezamenlijk stimuleren we de sociale samenhang in Rutten en dragen we ons steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving.

 

Kindcentrum Rutten in een notendop

  • Samenwerking tussen CBS Sjaloom, SWS Paulusschool en Alles Kids
  • Overleg over beleid en aanbod aan naschoolse activiteiten
  • Gezamenlijk activiteiten organiseren, zoals voorleesontbijt, ouderavonden, Sinterklaasfeest
  • Sociale samenhang in Rutten stimuleren
  • Veilige omgeving voor kinderen creëren
  • Lees meer in het Samenwerkingsdocument Kindcentrum Rutten

Met respect samenwerken

Drie partijen werken samen in het kindcentrum. Elke partij heeft een eigen identiteit en die respecteren we van elkaar. Hierdoor houden ouders keuzemogelijkheden in het onderwijs en de pedagogische visie per school. De verschillende leden van Kindcentrum Rutten zijn deskundig. Daarom werken we graag met elkaar samen en maken we gebruik van elkaars expertise. De visie, ambitie en doelen van Kindcentrum Rutten kun je verder lezen in het Samenwerkingsdocument Kindcentrum Rutten. Dit samenwerkingsdocument wordt tussentijds regelmatig geëvalueerd en aangepast. Wijzigingen worden altijd besproken met de Stuurgroep Kindcentra Noordoostpolder. Kindcentrum Rutten is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie in Rutten. In dit nieuwe gemeenschapshuis komen de scholen, kinderopvang, sport en het verenigingsleven samen onder één dak.

 Ouderportaal   Aanmelden 
Top <h4>alleskidsrutten.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/over-ons/">Over Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-diensten-en-paketten/">Onze diensten en pakketten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/referenties/">Referenties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/tarieven-rekenhulp/">Tarieven / rekenhulp</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-geschiedenis/">Onze geschiedenis</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/leveringsvoorwaarden/">Leveringsvoorwaarden</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/oudercommissie/">Oudercommissie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/vacatures-stages/">Vacatures & stages</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kindcentrum-rutten/">Kindcentrum Rutten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/locaties/">Locaties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/peuterspeelgroep-rutten-2-4-jaar/">Peuterspeelgroep Rutten 2-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kinderdagverblijf-rutten-0-4-jaar/">Kinderdagverblijf Rutten 0-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/bso-rutten-4-12-jaar/">BSO Rutten 4-12 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kinderdagverblijf-bant-0-4-jaar/">Kinderdagverblijf Bant 0-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/bso-bant-4-12-jaar/">BSO Bant 4-12 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie/">Visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie-introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/babyhuisjes/">Babyhuisjes</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/belevenisboek/">Belevenisboek</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/voedingsbeleid/">Voedingsbeleid</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/pedagogische-visie/">Pedagogische visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacywetgeving/">Privacywetgeving</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/inspectierapporten/">Inspectierapporten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/fotos/">Foto's</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/informatie-aanvragen/">Informatie aanvragen</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmelden/">Aanmelden</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-kdv/">Aanmeldformulier KDV</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-bso/">Aanmeldformulier BSO</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/articles/348/gezocht-meewerkend-project-coordinator-bso/">Gezocht Meewerkend Project Coördinator BSO</a></li> </ul>