Geschiedenis Alles Kids

Voor Jeske de Haan vormt een leefbaarheidsonderzoek in Rutten aanleiding om professionele kinderopvang te starten in Rutten. In geen enkel dorp in Noordoostpolder is op dat moment een kinderdagverblijf. Om het te kunnen realiseren, is er subsidie van de gemeente en een lening nodig. De lening wordt alleen verstrekt als de gemeente subsidie zal verlenen. Jeske en haar toenmalige compagnon voeren veel gesprekken met politieke partijen en wethouders. Uiteindelijk past de gemeente de subsidievoorwaarden aan en kan het kinderdagverblijf van start. Op 10 maart 2003 opent Kinderopvang Alles Kids haar deuren in een semipermanent gebouw op het terrein van Openbare School De Wegwijzer. In het begin worden alleen kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Na een jaar zit Alles Kids helemaal vol. Ook start dan de BSO in Rutten in een lokaal van De Wegwijzer.

 

Opnieuw eigenaar van Alles Kids

Wanneer Jeskes compagnon in 2004 besluit te stoppen, maakt Jeske de keuze om alleen verder te gaan. Ze breidt de diensten van Alles Kids zelfs uit met buitenschoolse opvang. In 2008 biedt Speelwerk Jeske een baan aan als manager van meerdere opvanglocaties in Steenwijk en Giethoorn, waarbij Alles Kids in handen komt van Speelwerk. Jeske gaat op het aanbod in onder voorwaarde dat het personeel in Rutten mag blijven. Speelwerk gaat akkoord. Helaas komt 5 jaar later de mededeling dat Speelwerk failliet is. Jeske krijgt de kans om Alles Kids terug te kopen en op 1 januari 2014 gaat Alles Kids weer verder met Jeske als eigenaar. Wanneer het leerlingenaantal van De Wegwijzer drastisch terugloopt, fuseert de school met de Paulusschool. Hierdoor krijgt Alles Kids de kans om het hele gebouw in gebruik te nemen. Eén lokaal blijft gereserveerd voor de peuterspeelzaal van Stichting Startpunt. Op 1 februari 2018 komt hier verandering in. Alles Kids neemt de peuterspeelzaal in Rutten over en voegt die samen met de Peuterspeelgroep van Alles Kids die dan al in Rutten draait. De naam Peuterspeelgroep Alles Kids blijft gehandhaafd.

 

Uitbreiding naar Bant

Ook in Bant blijkt behoefte aan kinderopvang. Veel kinderen werden al in Rutten opgevangen, maar voor ouders is opvang in Bant natuurlijk prettiger. Onder Speelwerk wordt in 2012 de buitenschoolse opvang opgezet in MFC De Akkers. BSO De Speelakker is daar nog steeds gevestigd. Sinds 1 februari 2017 kunnen ook jongere kinderen in Bant gebruikmaken van Alles Kids. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er dagopvang in een lokaal van basisschool De Schalmei. Door de jaren heen is Alles Kids gegroeid van 8 kinderen op 1 locatie bij de start in Rutten naar meer dan 160 kinderen verdeeld over 3 locaties in Bant en Rutten. Wat steeds voorop is blijven staan, is de professionaliteit, kleinschaligheid en gezelligheid. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders een fijne tijd hebben bij Alles Kids. Daarom werken wij met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in kleine opvanggroepen en houden wij continu de wijzigingen bij op het gebied van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de kinderopvang. Zo willen wij het verschil maken voor kinderen en hun ouders.

 

 Ouderportaal   Aanmelden 
Top <h4>alleskidsrutten.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/over-ons/">Over Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-diensten-en-paketten/">Onze diensten en pakketten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/referenties/">Referenties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/tarieven-rekenhulp/">Tarieven / rekenhulp</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-geschiedenis/">Onze geschiedenis</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/leveringsvoorwaarden/">Klachtenregeling</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/oudercommissie/">Oudercommissie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/vacatures-stages/">Vacatures & stages</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kindcentrum-rutten/">Kindcentrum Rutten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/locaties/">Locaties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kinderdagverblijf-bant-0-2-jaar/">Kinderdagverblijf Bant 0-2 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/peuterspeelgroep-bant-2-4-jaar/">Peuterspeelgroep Bant 2-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/bso-bant-4-12-jaar/">BSO Bant 4-12 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie/">Visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie-introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/babyhuisjes/">Babyhuisjes</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/belevenisboek/">Belevenisboek</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/voedingsbeleid/">Voedingsbeleid</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/pedagogische-visie/">Pedagogische visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacywetgeving/">Privacywetgeving</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/inspectierapporten/">Inspectierapporten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/fotos/">Foto's</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/informatie-aanvragen/">Informatie aanvragen</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmelden/">Aanmelden</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-kdv/">Aanmeldformulier KDV</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-bso/">Aanmeldformulier BSO</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>