Klachten en Leveringsvoorwaarden Alles Kids

 

Maak uw klacht kenbaar! 

Kinderopvang Alles Kids streeft naar een open relatie met de ouder(s)/ verzorger(s) waarbinnen problemen en klachten aan de orde gesteld kunnen worden. Door in gesprek te gaan proberen we er samen met de ouder(s)/ verzorger(s) uit te komen. In gesprek gaan is ook het uitgangspunt van dit protocol, met als vangnet de klachten- en/of de geschillencommissie.

 

Wanneer een klacht of ongenoegen met de eerst betrokken medewerker niet naar tevredenheid wordt opgelost, wordt een klachtenformulier ingevuld. De klachtenformulieren worden gebruikt om de dienstverlening te kunnen verbeteren en de kwaliteit van onze opvang te waarborgen.

 

Is de klacht van dusdanige aard en omvang dat je deze niet wilt bespreken met de locatiecoordinator? Dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Alles Kids. Zij is te bereiken via email: jeske@alleskidsrutten.nl.  Mocht de interne behandeling van de klacht niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je je richten tot Klachtloket Kinderopvang of het geschil aanmelden bij De Geschillencommissie in Den Haag.

 

Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur

.https://www.degeschillencommissie.nl/

 

De klachtenregeling bestaat dus uit verschillende fasen, deze fasen kunt u nalezen in het protocol welke hier dus vermeld is. 

 

Jaarverslag

In het jaarverslag klachten geven wij jaarlijks een weergave van de klachten, verbetervoorstellen en signalen die via onze klachtenregeling door ouders in betreffend jaar ingediend zijn en beschrijven wij op welke wijze de klachten afgehandeld zijn. Dit verslag  wordt verstuurd naar de inspecteur van de GGD.

 

Leveringsvoorwaarden Alles Kids

Net als elke andere organisatie heeft Alles Kids Algemene Voorwaarden. We hebben ook een aantal aanvullende Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld voor studievrije dagen. Klik hieronder op de voorwaarden die je wilt lezen. Heb je er een vraag over of is iets niet duidelijk neem dan gerust contact met ons op.

 Ouderportaal   Aanmelden 
Top <h4>alleskidsrutten.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/over-ons/">Over Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-diensten-en-paketten/">Onze diensten en pakketten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/referenties/">Referenties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/tarieven-rekenhulp/">Tarieven / rekenhulp</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/onze-geschiedenis/">Onze geschiedenis</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/leveringsvoorwaarden/">Klachtenregeling</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/oudercommissie/">Oudercommissie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/vacatures-stages/">Vacatures & stages</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kindcentrum-rutten/">Kindcentrum Rutten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/locaties/">Locaties</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/kinderdagverblijf-bant-0-2-jaar/">Kinderdagverblijf Bant 0-2 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/peuterspeelgroep-bant-2-4-jaar/">Peuterspeelgroep Bant 2-4 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/bso-bant-4-12-jaar/">BSO Bant 4-12 jaar</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie/">Visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/visie-introductie/">Introductie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/babyhuisjes/">Babyhuisjes</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/belevenisboek/">Belevenisboek</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/voedingsbeleid/">Voedingsbeleid</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/pedagogische-visie/">Pedagogische visie</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacywetgeving/">Privacywetgeving</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/inspectierapporten/">Inspectierapporten</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/fotos/">Foto's</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/informatie-aanvragen/">Informatie aanvragen</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmelden/">Aanmelden</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-kdv/">Aanmeldformulier KDV</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/aanmeldformulier-bso/">Aanmeldformulier BSO</a></li> <li><a href="https://www.alleskidsrutten.nl/privacy/">Privacy statement</a></li> </ul>